Rajasthan Gk Quiz

बारहवाँ ज्योतिर्लिंग किसे माना गया है?”

1. बारहवाँ ज्योतिर्लिंग किसे माना गया है?

बारहवाँ ज्योतिर्लिंग किसे माना गया है, बेणेश्वर, घुश्मेश्वर महादेव, नीलकंठ महादेव, एकलिंग जी, barhvan 12 jyotirling kise mana gaya hai, beneshvar, ghushmeshvar mahadev, nilkhanth mahadev, ekling ji

Leave a Comment